Vil du kunne vælge særlige funktioner med hensyn til software, nu eller senere?

Giv mig flere muligheder

Jeg vil gerne tilpasse min maskine og kunne opgradere med særlige funktioner nu eller senere.

Enkelhed, tak

Jeg har ikke brug for særlige funktioner eller mulighed for at opgradere senere.

Giv mig flere muligheder

Du vil gerne tilpasse din maskine og kunne opgradere med særlige funktioner nu eller senere.

Enkelhed, tak

Du har ikke brug for nogen særlig funktion eller mulighed for at opgradere senere.