Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskyddet är särskilt viktigt för oss.gh prioritet för Migatronic A/S. Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem. Detta är viktigt, inte bara för att garantera säkerheten för dina personuppgifter, utan också för att säkerställa att Migatronic A/S följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer att tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Vad är den allmänna dataskyddsförordningen?

Juridiskt sett är GDPR en EU-lag som syftar till att stärka och förenhetliga dataskyddsreglerna och rättigheterna till förmån för EU-medborgarna. Med andra ord, att ge kontrollen över personuppgifter tillbaka till användaren. Även om det är goda nyheter för enskilda personer innebär det komplexa problem för företag.

De nya reglerna gäller alla organisationer (oavsett storlek) som tillhandahåller varor och tjänster till EU eller som använder spårningsteknik (som cookies eller pixlar) för att övervaka EU-användares beteende.

Lagen är enkel i teorin, men den är komplex och kräver en omfattande förståelse för vilka uppgifter du samlar in, om de är personliga eller inte, hur du lagrar och använder dem och hur du exponerar eller tar bort uppgifter på begäran. För att göra detta måste du titta på varje enskild process och programkodlinje för att beskriva dina dataprocesser.

I de flesta fall kommer din datainsamling att kräva giltigt samtycke efter den 25 maj - inte bara för framtiden, utan även från alla dina befintliga användare. Enligt GDPR kan samtycke inte vara underförstått eller härledas från någons handlingar. I stället måste ett giltigt samtycke vara specifikt för de uppgifter som samlas in, genom en bekräftande handling som är otvetydig.

 

1. Personlig information - Vad vi samlar in och varför

Vi erbjuder vissa funktioner, tjänster, applikationer och verktyg på webbplatsen som endast är tillgängliga genom användning av följande spårningstekniker. Det står dig alltid fritt att blockera, radera eller inaktivera dessa tekniker om din webbläsare, installerade applikation eller enhet tillåter det. Men om du avvisar cookies eller annan liknande teknik kan det hända att du inte kan dra nytta av vissa funktioner, tjänster, tillämpningar eller verktyg på webbplatsen.

Generellt sett gör dessa tekniker det möjligt för våra webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg att lagra relevant information i din webbläsare eller enhet och senare läsa den informationen för att identifiera dig på våra servrar eller interna system. I tillämpliga fall skyddar vi våra cookies och annan liknande teknik för att se till att endast vi och/eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer kan tolka dem genom att tilldela dem en unik identifierare som är utformad för att endast tolkas av oss.

Denna webbplats samlar in och använder personlig information av följande skäl:

 

1.1. Google Analytics

Liksom de flesta webbplatser använder den här webbplatsen Google Analytics (GA) för att spåra användarnas interaktion. Vi använder dessa uppgifter för att fastställa antalet personer som använder vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder våra webbsidor och för att se deras resa genom webbplatsen.

Även om GA registrerar uppgifter om t.ex. din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem är det ingen av dessa uppgifter som identifierar dig personligen för oss. GA registrerar också din dators IP-adress som kan användas för att identifiera dig personligen, men Google ger oss inte tillgång till denna. Vi anser att Google är ett tredjepartsdatabehandlare (se avsnitt 2 nedan).

GA använder sig av cookies, som du hittar mer information om på följande webbplats Googles guider för utvecklare.

Om du inaktiverar cookies i din webbläsare kan GA inte spåra någon del av ditt besök på sidorna på denna webbplats.

Läs mer om Google Analytics.

 

1.2. Google Tag Manager

Vi försöker ständigt förbättra kundupplevelsen på vår webbplats genom att ge besökarna mer personliga och riktade kampanjer och erbjudanden. För att göra detta använder vi Google Tag Manager (GTM).

GTM är ett litet kodstycke som hjälper oss att spåra användarnas beteende på våra webbplatser och skickar sedan uppgifterna till vårt Google Analytics-konto. Då är all data perfekt organiserad och redo för oss att bedöma och granska för potentiella förbättringar av webbplatsen och remarketingkampanjer.

Vi anser att Google är ett tredjepartsdatabehandlare (se avsnitt 2 nedan).

Läs mer om Google Tag Manager.

 

1.3. Kontaktformulär, anmälningsformulär, nedladdningsformulär etc.

Om du väljer att kontakta oss genom att använda t.ex. kontaktformuläret/anmälningsformuläret på våra sidor eller ladda ner innehåll från vår webbplats, kommer din information att lagras i vår backend och sammanställas i ett e-postmeddelande som skickas till oss via Protokoll för enkel postöverföring (SMTP).

 

1.4. Nyhetsbrev via e-post

På Migatronic A/S:s webbplats har användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Ett bekräftelsemail kommer att skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad person för första gången för utskick av nyhetsbrev, av juridiska skäl i förfarandet med dubbel opt-in. Detta bekräftelse-e-postmeddelande används för att bevisa om ägaren av e-postadressen som registrerad person är behörig att ta emot nyhetsbrevet.

De personuppgifter som samlas in i samband med registreringen för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post, så länge detta är nödvändigt för att nyhetsbrevstjänsten eller registreringen i fråga ska fungera, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevserbjudandet eller vid förändrade tekniska omständigheter.

Den registrerade kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. För återkallande av samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att kontakta oss.

Nyhetsbrevet från Migatronic A/S innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra registrering och analys av loggfiler. Detta möjliggör en statistisk analys av hur framgångsrika eller misslyckade marknadsföringskampanjer online är. På grundval av den inbäddade spårningspixeln kan Migatronic A/S se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person och vilka länkar i e-postmeddelandet som de registrerade personerna använde.

Sådana personuppgifter som samlas in i de spårningspixlar som ingår i nyhetsbreven lagras och analyseras av den personuppgiftsansvarige för att optimera utskicket av nyhetsbrevet och för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part. De registrerade har när som helst rätt att återkalla respektive separat samtyckesförklaring som utfärdats med hjälp av dubbelopt-in-förfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den registeransvarige. Migatronic A/S betraktar automatiskt ett återkallande av mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

 

1.5. Webbplatscookies - Se och hantera dina cookies här (länk)

Vi behandlar information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den mån IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare betraktas som personlig information enligt lokal lagstiftning behandlar vi även dessa identifierare som personlig information. Om icke-personlig information kombineras med personlig information behandlar vi den kombinerade informationen som personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy.


2. Våra tredjeparts databehandlare

Vi använder ett antal tredje parter för att behandla personuppgifter för vår räkning. Dessa tredje parter har valts ut med omsorg och alla följer lagstiftningen i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2018 (GDPR).


3. Hur länge lagrar vi din information

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som anges på vår "Samtyckesida". Du kan alltid kontakta oss om du vill att dina personuppgifter ska raderas från våra databaser (se avsnitt 6). Vi kommer att svara utan onödigt dröjsmål (och under alla omständigheter inom en månad, även om detta kan förlängas i svåra fall).


4. Dataintrång

Vi kommer att rapportera alla olagliga dataintrång i denna webbplats databas eller i databaserna hos någon av våra tredjepartsdataprocessorer till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter intrånget om det är uppenbart att personuppgifter som lagrats på ett identifierbart sätt har stulits.


5. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är: Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, med organisationsnummer (CVR): 34485216, med säte i: Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, med organisationsnummer (CVR): 34485216:

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Danmark
Telefon: +45 96 500 600
E-post: sales@migatronic.dk
Webbplats: www.migatronic.com


6. Rätt till tillgång och rätt att bli bortglömd

Kontakta oss om du vill begära tillgång till dina personuppgifter som finns i våra databaser eller om du vill att dina personuppgifter ska raderas från våra databaser. Vi kommer att svara utan onödigt dröjsmål (och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet av din begäran, även om detta kan förlängas i svåra fall).


7. Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar om sekretesspolicyn eller databehandlingen eller om du vill lämna in ett klagomål om en eventuell överträdelse av lokala sekretesslagar, vänligen kontakta oss:

När vi får en fråga om integritet eller en begäran om åtkomst/nedladdning har vi ett särskilt team som sorterar kontakterna och försöker ta itu med det specifika problemet eller den specifika fråga som du vill ta upp. Om din fråga kan vara mer omfattande kan vi begära mer information från dig.