Privacybeleid

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hooggh prioriteit voor Migatronic A/S. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Dit is belangrijk, niet alleen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, maar ook om u ervan te verzekeren dat Migatronic A/S voldoet aan de General Data Protection Regulation (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

Wat is de algemene verordening gegevensbescherming?

In juridische termen is de GDPR een wet van de Europese Unie die bedoeld is om de regels en rechten inzake gegevensbescherming ten behoeve van de EU-burgers te versterken en te harmoniseren. Met andere woorden, om de controle over persoonsgegevens terug te geven aan de gebruiker. Hoewel dit geweldig nieuws is voor individuen, brengt het complexe problemen met zich mee voor bedrijven.

De nieuwe regels gelden voor alle organisaties (ongeacht hun omvang) die goederen en diensten leveren aan de EU of die gebruik maken van traceringstechnologieën (zoals cookies of trackingpixels) om het gedrag van EU-gebruikers te volgen.

Hoewel de wet in theorie eenvoudig is, is zij dicht en complex en vereist zij een volledig inzicht in de gegevens die u verzamelt, of deze al dan niet persoonlijk zijn, hoe u ze opslaat en gebruikt, en hoe u gegevens op verzoek openbaar maakt of verwijdert. Daartoe moet u elk afzonderlijk proces en elke regel softwarecode onder de loep nemen om uw gegevensprocessen in kaart te brengen.

In de meeste gevallen zal uw gegevensverzameling na 25 mei geldige toestemming vereisen - niet alleen voor de toekomst, maar ook van al uw bestaande gebruikers. Volgens de GDPR kan toestemming niet worden geïmpliceerd of afgeleid uit iemands handelingen. In plaats daarvan moet geldige toestemming specifiek zijn voor de gegevens die worden verzameld, door middel van een bevestigende handeling die ondubbelzinnig is.

 

1. Persoonlijke informatie - Wat wij verzamelen en waarom

Wij bieden bepaalde functies, diensten, toepassingen en hulpmiddelen van de site aan die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van de volgende traceringstechnologieën. Het staat u altijd vrij deze technologieën te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen indien uw browser, geïnstalleerde applicatie of apparaat dit toestaat. Als u echter cookies of andere soortgelijke technologieën weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde functies, diensten, toepassingen of hulpmiddelen van de site.

Over het algemeen stellen deze technologieën onze sites, diensten, applicaties en hulpmiddelen in staat om relevante informatie in uw browser of apparaat op te slaan en die informatie later uit te lezen om u te identificeren bij onze servers of interne systemen. Waar van toepassing, beschermen wij onze cookies en andere soortgelijke technologieën om ervoor te zorgen dat alleen wij en/of onze geautoriseerde dienstverleners ze kunnen interpreteren door ze een unieke identificatiecode toe te wijzen die alleen door ons kan worden geïnterpreteerd.

Deze website verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om de volgende redenen:

 

1.1. Google Analytics

Zoals de meeste websites, maakt deze site gebruik van Google Analytics (GA) om gebruikersinteractie bij te houden. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen hoeveel mensen onze site gebruiken, om beter te begrijpen hoe zij onze webpagina's vinden en gebruiken en om hun reis door de website te zien.

Hoewel GA gegevens vastlegt zoals uw geografische locatie, apparaat, internetbrowser en besturingssysteem, wordt u door geen van deze gegevens persoonlijk geïdentificeerd. GA registreert ook het IP-adres van uw computer dat kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar Google geeft ons hier geen toegang toe. Wij beschouwen Google als een derde partij gegevensverwerker (zie sectie 2 hieronder).

GA maakt gebruik van cookies, waarvan de details te vinden zijn op Google's gidsen voor ontwikkelaars.

Als u cookies in uw internetbrowser uitschakelt, kan GA geen enkel deel van uw bezoek aan pagina's op deze website volgen.

Meer weten over Google Analytics.

 

1.2. Google Tag Manager

Wij proberen voortdurend de klantervaring op onze website te verbeteren door bezoekers meer gepersonaliseerde en gerichte campagnes en aanbiedingen aan te bieden. Om dit te doen, gebruiken wij Google Tag Manager (GTM).

GTM is een klein stukje code dat ons helpt bij het bijhouden van gebruikersgedrag op onze sites en de gegevens vervolgens doorstuurt naar onze Google Analytics-account. Dan zijn alle gegevens perfect georganiseerd en klaar voor ons om te beoordelen en te herzien voor potentiële siteverbeteringen en remarketingcampagnes.

Wij beschouwen Google als een derde gegevensverwerker (zie punt 2 hieronder).

Meer weten over Google Tag Manager.

 

1.3. Contact-, aanmeld- en downloadformulieren enz.

Als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen via het contact-/aanmeldformulier op onze pagina's of als u content downloadt van onze website, wordt uw informatie opgeslagen in onze backend en verwerkt in een e-mail die naar ons wordt verzonden via de Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

 

1.4. Nieuwsbrief per e-mail

Op de website van Migatronic A/S wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van onze onderneming. Naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer voor verzending van de nieuwsbrief is geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingse-mail gestuurd in het kader van de double opt-in procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging in de technische omstandigheden.

Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door contact met ons op te nemen.

De nieuwsbrief van Migatronic A/S bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuur grafiek ingebed in dergelijke e-mails, die worden verzonden in HTML-formaat om log file registratie en analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan Migatronic A/S zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend, en welke links in de e-mail door betrokkenen werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld in de trackingpixels die in de nieuwsbrieven zijn opgenomen, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming, afgegeven door middel van de double-opt-in procedure, te herroepen. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Migatronic A/S beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

 

1.5. Website cookies - Bekijk en beheer uw cookies hier (link)

Wij behandelen door cookies en andere technologieën verzamelde informatie als niet-persoonlijke informatie. Echter, voor zover Internet Protocol (IP)-adressen of soortgelijke identificatoren door de lokale wetgeving als persoonlijke informatie worden beschouwd, behandelen wij ook deze identificatoren als persoonlijke informatie. Evenzo, voor zover niet-persoonlijke informatie wordt gecombineerd met persoonlijke informatie, behandelen wij de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit Privacybeleid.


2. Onze derde gegevensverwerkers

Wij maken gebruik van een aantal derde partijen om persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze derde partijen zijn zorgvuldig gekozen en voldoen allemaal aan de wetgeving zoals uiteengezet in de EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR).


3. Hoe lang bewaren wij uw informatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de op onze 'Toestemming pagina' beschreven doeleinden te vervullen. U kunt altijd contact met ons opnemen als u wilt dat uw persoonsgegevens uit onze databases worden 'gewist' (zie punt 6). Wij zullen zonder onnodige vertraging reageren (en in ieder geval binnen een maand, hoewel dit in moeilijke gevallen kan worden verlengd).


4. Datalekken

Wij zullen elke onwettige inbreuk op de gegevens in de database van deze website of in de database(s) van een van onze derde gegevensverwerkers binnen 72 uur na de inbreuk melden aan alle relevante personen en autoriteiten indien blijkt dat persoonsgegevens die op een identificeerbare manier zijn opgeslagen, zijn gestolen.


5. Gegevenscontroleur

De gegevensbeheerder van deze website is: Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, met ondernemingsnummer (CVR): 34485216, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is:

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Denemarken
Telefoon: +45 96 500 600
E-mail: sales@migatronic.dk
Website: www.migatronic.com


6. Recht op toegang en op vergetelheid

Neem contact met ons op als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens die in onze databanken zijn opgeslagen, of als u wilt dat uw persoonlijke gegevens uit onze databanken worden "gewist". Wij zullen zonder onnodige vertraging reageren (en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, hoewel dit in moeilijke gevallen kan worden verlengd).


7. Privacyvraagstukken

Als u vragen of zorgen hebt over het privacybeleid of de gegevensverwerking, of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen:

Wanneer wij een privacyvraag of een verzoek om toegang/download ontvangen, hebben wij een speciaal team dat de contacten triageert en tracht in te gaan op het specifieke punt van zorg of de vraag die u aan de orde wilt stellen. Wanneer uw vraag meer inhoudelijk van aard is, kan het zijn dat u om meer informatie wordt gevraagd.