Czy trzeba spawać aluminium?

Tak, spawam aluminium

AC/DC

Nie, nie spawam aluminium.

Tylko DC

Tak, spawam aluminium

AC/DC

Nie, nie spawam aluminium.

Tylko DC